Kde chirofonetická léčba pomáhá

DOSPĚLÍ

Alergická onemocnění, podpora oslabených orgánů, posílení imunity, léčba dny, bolesti kloubů, léčba nespavosti, únavový syndrom, podpora početí, ženské problémy, podpora hojení při zlomeninách, úzkosti, deprese, rekonvalescence po mozkových příhodách, chronická onemocnění, obnovení životních sil při stavech vyčerpání, relaxace a harmonizace organismu...

DĚTI

Podporuje správnou výslovnost, účinně odstraňuje a pomáhá řešit poruchy řeči, opožděný nebo nerovnoměrný psychomotorický vývoj, noční pomočování, hyperaktivitu a malou přizpůsobivost dětskému kolektivu, agresivitu, chronická onemocnění, ekzém, astma, oslabenou imunitu, vývojové poruchy chování a učení, mentální anorexii, bulimii, DMO, neurologická onemocnění, stavy mentální retardace s nejrůznějšími symptomy individuálního charakteru, autismus, ortopedické vady a jiné. Účinná je rovněž jako podpora při krizových situacích (rozvod, úmrtí, stěhování).

Chirofonetická léčba dětí probíhá za aktivní účasti rodičů. Terapeut rodiče zaškolí a naučí masážní tahy vhodné hláskové řady pro jeho dítě. Rodič poté doma v pravidelných intervalech masíruje dítě sám a k terapeutovi dochází ke konzultacím.

Chirofonetika je krásná, velmi sociální metoda, umožňující rodičům aktivně se podílet na vylepšení problému svého dítěte.